Запослени ЈУ Ветеринарског института „Др Васо Бутозан“ Бања Лука: Др Виолета Сантрач, Мр Јелена Марић, др вет мед Оливер Стевановић и мастер биолошких наука Ивона Субић су ове 2015. године ангажовани на европским пројектима VectorNet и МеdiLabSecure. У питању су интернационални пројекти који се баве проучавањем дистрибуције разних вектора,  односно инсеката (комарци) на територији европских земаља. У БиХ и РС су оскудне информације о броју врста, локацији, географској дистрибуцији вектора, раширености бактерија, вируса односно патогена који се могу преносити векторима, прије свега инсектима.  VectorNet је покренут 2014. године од стране европских агенција: European Food Safety Authority (EFSA) и European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Циљ активности овог пројекта, у кога су на нивоу Босне и Херцеговине поред ЈУ Ветеринарског института укључен и Ветеринарски факултет у Сарајеву, је да се скупе и јасно презентују подаци о векторима и патогенима који имају значај за јавно здравље и здравље животиња.

Слично претходном пројекту, МеdiLabSecure има за циљ да се формира мреже лабораторија која ће размјењивати информације, и самим тим консолидовати податке о патогеним и векторима који су од значаја за јавно здравље. Мото МеdiLabSecure –а је „Превентива вектор преносивих болести у регији Медитерана и Црног мора са дизајнирањем нових мрежа информација и комуникација“. Посебан осврт је постављен на векторе – комарце из рода: Cullex sp., Aedes spp.  и вирусне болести: грозницу западног Нила и кримску – конго хеморагијску грозницу.

                Више информација о овим пројектима на: http://www.medilabsecure.com/groups_virology_animal.html  и http://ecdc.europa.eu/en/activities/diseaseprogrammes/emerging_and_vector_borne_diseases/Pages/VBORNET.aspx.

 

JУ Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан“ Бања Лука