На изборној сједници, којој су присуствовали сви запосленици Ветеринарског института који имају научна или наставна звања изабрани су чланови Научног вијећа ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске ”Др Васо Бутозан” Бања Лука, у саставу:
Др Драго Н. Недић, редовни професор;
Др Жељко Сладојевић, научни сарадник;
Др Весна Калаба, доцент;
Др Родољуб Тркуља, доцент
Др Владо Теодоровић, редовни професор
Др Миленко Шарић, ванредни професор

Решење о избору чланова Научног вијећа можете погледати у прилогу.

Ово је први пут у Историји института да се формира Научно вијеће, обзиром да су се стекли услови у складу са позитивним прописима Републике Српске.
На сједници је закључено да се сазове прва-конститутивна сједница када ће се конституисати Научно вијеће и изабрати предсједник и замјеник предсједника.

Припремио: проф.др Драго Н. Недић