У вези припрема за имплементацију пројекта „Унапређење система пројекта хране у Босни и Херцеговини“, који се финансира средствима из Програма развојне сарадње Чешке Републике, а имплементирају га Државни ветеринарски институт из Прага и Централни институт за надзор и контролу у пољопривреди из Брна, дана 05.12.2017. године одржан је састанак у ЈУ ВИРСВБ. На састанку је одговорно особље пројекта дефинисало и усаглашавало техничке аспекте пројекта с особљем ЈУ ВИРСВБ. Пројекат је усклађен с препорукама Европске комисије у области безбједности хране, а циљ је унапређење система безбједности хране и јачање улоге надлежних органа за безбједности хране на свим нивоима власти у БиХ. Од пројектних активности треба истаћи ревизију прописа из области адитива у храни, увођење нових метода лабораторијских анализа адитива у храни, одговарајуће обуке представника надлежних инспекцијских органа и лабораторијског особља, те израду контролног програма за надзор употребе адитива у храни.