У ЈУ ВИРСВБ спроведена је обука лабораторијског особља из области волуметрије, с циљем подизања општег нивоа знања и усвајања нових знања из области пипетирања. Обуку је одржао представник фирме „CRUX“ из Републике Хрватске, у организацији „Mettler Toledo“ д.о.о..