У периоду 25-27.10.2017. (локација Бања Лука) и 03.11.2017. (локација Бијељина) спроведено је 2. надзорно оцјењивање и оцјењивање у сврху проширења акредитације у ЈУ ВИРСВБ. Оцјењивање је спроведено од стране БАТА чланова тима за оцјењивање. Кандидовано проширење обима акредитације обухвата 46 испитних метода.