О институту

                                               ПОЗДРАВНА РИЈЕЧ


Поштовани посјетиоци и корисници услуга ЈУ ВИРСВБ,

         Овом приликом желимо да Вам се захвалимо на интересовању за услуге ЈУ ВИРСВБ, досадашњој и будућој сарадњи, те да се укратко представимо.

      ЈУ ВИРСВБ основан је 1934. године и до данас, у континуитету, послује и опстаје 84 године у служби заштите здравља животиња и људи, као и безбједности хране. ЈУ ВИРСВБ послује на две локације, у Бањој Луци и Бијељини.

      ЈУ ВИРСВБ представља научну, стручну, истраживачку и специјалистичку институцију у области ветеринарске медицине. Основна дјелатност ЈУ ВИРСВБ је лабораторијско испитивање из области заштите здравља животиња и безбједности хране. Испитивања се врше према најновијим стручним и научним достигнућима, у складу с важећом законском регулативом, пратећи последња издања ISO и OIE стандарда. У ЈУ ВИРСВБ се примјењује око 300 различитих испитних метода, у складу с најновијим научним, стручним и технолошким достигнућима. Остале дјелатности које се обављају у ЈУ ВИРСВБ су научноистраживачка, издавачка (књиге, часописи и сл.), епизоотиолошко извиђање, издавање стручних мишљења, контрола вакцинације, алерголошка испитивања, контрола зооноза, учешће у изради и доношењу мјера, планова и програма дијагностике и сузбијања заразних и паразитских болести животиња, као и из области безбједности хране, дистрибуција вакцина и идентификационих маркица за означавање животиња, организација и реализација едукативних скупова и сл.

        Од 2011. године ЈУ ВИРСВБ је акредитован у складу са стандардом BAS EN ISO/IEC 17025:2006, од стране Института за акредитовање БиХ (БАТА). Тренутно је акредитована 181 испитна метода (141 на локацији Бања Лука и 40 на локацији Бијељина). Обим акредитације обухвата пет техничких подручја с 14 техничких подподручја.

С поштовањем,

Директор
Др Жељко Сладојевић др вет.