Рјешењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске (12.05-335-1146/17 од 11.08.2017. године) одобрен је План мониторинга на афлатоксине због опасности од појаве микотоксина (афлатоксина) током и након суше у 2017. години. План мониторинга је припремљен од стране ЈУ ВИРСВБ, који у његовој реализацији имају водећу улогу. Циљ плана је ефикасно искориштење ресурса у ветеринарству и одржавање конзистентности у провођењу мјера спречавања појаве микотоксина и штетних метаболита у млијеку и месу.