Директор Ветеринарског института, др Жељко Сладојевић послао је позив за одржавање прве-конситутивне сједнице Научног вијећа.
Сједница је заказана за 26.12.2017. године у сали за сједнице института у 12:00 часова.

Припремио: проф.др Драго Н. Недић