Одржана је прва сједница Научног вијећа Ветеринарског института на којој су:
– верификовани чланови Научног вијећа који су изабрани на изборној сједници
– Усвојен је Пословник о раду Научног института
– Изабрани су предсједник и замјеник предсједника Научног вијећа

Такође, закључено је да се припреми програм рада Научног вијећа, да се почне са припремама нацрта и приједлога научних пројеката и да се покрене процедура за избор у научна и истраживачка звања.

Припремио: проф.др Драго Н. Недић