На основу одлуке Владе Републике Српске о проглашењу ванредне ситуације, директор Ветеринарског института је донио Одлуку о формирању Тима за ванредну ситуацију који чине сви руководиоци организационих јединица. Одмах за тим Тим за ванредне ситуације одржао је први састанак на којем су утврђене обавезе свих радника у ванредној ситуацији.