ЈУ ВИРСВБ увео је нову испитну методу у рутински рад. У питању је метода за детекцију Campylobacter spp. BAS EN ISO 10272-1:2007 у узорцима хране, хране за животиње и брисева површина.