ЈУ ВИРСВБ увео је нову испитну методу у рутински рад. У питању је метода за детекцију Enterobacter sakazakii BAS ISO/TS 22964:2007 у узорцима млијека у праху и хране у праху за новорођенчад, као и узорцима брисева површина