ЈУ ВИРСВБ увео је две нове испитне методе у рутински рад, које се обављају апаратом Mini Vidas (Biomerieux). У питању су метода за детекцију Salmonella spp. у узорцима хране, хране за животиње и брисева површина (SPT) и метода за детекцију Listeria monocytogenes у узорцима хране и брисева површина (LMX). Ово су алтернативне методе испитивања, које су, према Правилнику о микробиолошким критеријумима у храни (СГ РС 109/12, СГ БиХ 11/33 и 79/16), валидоване у односу на референтне методе ISO 6579 и ISO 11290-2, а у складу са стандардом ISO 16140.