У организацији European Union Reference Laboratory for diseases caused by Capripox viruses CODA-CERVA, Belgium, ЈУ ВИРСВБ је успјешно учествовао у PT шеми у области молекуларних испитивања.