Дана 1.3.2016. године у предаваоници Катедре за хигијену и технологију намирница Факултета ветеринарске медицине Универзитета у Београду је одржана јавна одбрана докторске тезе Мр Бојана Голића, дугогодишњег радника Ветеринарског института „Др. Васо Бутозан“ Бања Лука. Тема докторске дисертације је била „ Утицај фактора средине и услова производње традиционалних сирева на динамику развоја и синтезу ентеротоксина код популације коагулаза позитивних стафилокока“. Стручну комисију при одбрани рада су чинили: др Зора Мијачевић (ментор), др Сњежана Булајић, др Драго Н. Недић, др Вера Катић и др Радослав Грујић. Ово је шести доктор наука на Ветеринарском институту „Др Васо Бутозан“ Бања Лука, што представља још један доказ да наша установа непрестано ради на усавршавању кадра и стручних капацитета Републике Српске.