Новости

РЕАЛИЗОВАН ПРОЈЕКАТ МЕЂУЛАБОРАТОРИЈСКОГ УПОРЕДНОГ ИСПИТИВАЊА – ДЕТЕКЦИЈА SALMONELLA SPP. ЗА АКРЕДИТОВАНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ У БИХ.

Дана 15.07.2010 године на локацији ЈУ Ветеринарског Института Републике Српске  ‘Др Васо Бутозан’, Бања Лука одржан је састанак поводом презентације…

НОВОСТИ 2019. година

У процесу имплементације Пројекта “Унапређење система сигурности хране у БиХ”, у дијелу активности које се односе на техничко опремање лабораторија,…