У Ветеринарском институту обављено је редовно надзорно оцјењивање од стране Института за акредитовање БиХ (БАТА), током ког је обављено и оцјењивање у сврху проширења акредитације. Као резултат оцјењивања, БАТА је потврдила статус акредитације Ветеринарском институту и одобрила проширење акредитације за микробиолошко испитивање брисева површина, физичко-хемијске анализе хране и физичко-хемијска испитивања резидуа ветеринарских медицинских производа. Вететеринарски институт тренутно има 136 акредитованих метода, 105 на локацији Бања Лука, и 31 на локацији Бијељина. Подручје акредитације обухвата четири техничка подручја с 12 подподручја. Ово је још једна у низу потврда квалитета рада Ветеринарског института, настала као резултат одговорног приступа и максималног залагања особља, те пуне подршке руководства.